Weet jij hoeveel het staat?

Mijn jongste zoon speelt sinds kort in het eerste elftal van FC Gulpen. Op wedstrijddagen sta ik dan vaderlijk trots naar hem te kijken. Hopende op een aantal wereldacties enerzijds en geen harde tackles op zijn benen anderzijds. Van oudsher trekken deze wedstrijden veel toeschouwers en ook na het eerste fluitsignaal blijven mensen binnenstromen.

De vraag die deze trouwe laatkomers dan altijd als eerste stellen, is ‘En, hoeveel staat het?’ Wat het antwoord dan ook is (‘Nog steeds 0-0’, ‘1-0 voor’ of ‘2-1 achter’), de vraagsteller kijkt na het horen van de stand meteen hoeveel tijd er nog op de klok staat. Het zijn namelijk de twee voornaamste zaken die bepalen hoe je naar de wedstrijd kijkt. Weet je de stand en speeltijd niet, dan kijk je wel naar de wedstrijd, maar je ziet eigenlijk niets.

De stand is allesbepalend

Voor de spelers op het veld, die willen en moeten winnen, is het weten van de stand allesbepalend. Stel je eens een elftal voor dat niet weet dat ze met 2-1 achter staan en nog 18 minuten moeten spelen. Die hebben geen enkel idee wat ze moeten doen. Natuurlijk zijn ze hard aan het werk, maar het ontbreekt hen aan fundamenteel inzicht om te bepalen wat ze nu het beste kunnen doen.

Als ze pas ná de wedstrijd op de hoogte zouden worden gebracht dat ze in de 72e minuut met 2-1 achterstonden, hadden ze op dat moment hele andere beslissingen genomen. Dan hadden ze ongetwijfeld een paar tandjes bijgezet, meer risico genomen en nog snel een verdediger gewisseld voor een extra aanvaller. Zonder kennis van de stand en speeltijd, ben je simpelweg niet in staat de juiste keuzes te maken.

Financiële stand

Zo werkt het ook in een bedrijf. De financiële stand van een bedrijf bepaalt welke besluiten en bijhorende acties ondernomen moeten worden. Veel ondernemers hebben helaas geen of onvoldoende zicht op hun financiële stand van zaken.

Met regelmaat spreek ik ondernemers die echt heel goed zijn in hun vak, maar onvoldoende zicht hebben op het financiële domein van hun bedrijf. Inzicht in hoe de loonkosten zich verhouden tot de omzet, wat de huidige en toekomstige liquiditeit is en hoe de inkoopmarge zich ontwikkelt blijkt niet altijd vanzelfsprekend. Ook schort het regelmatig aan discipline en structuur, waardoor facturen niet op tijd betaald worden en soms zelfs niet eens op tijd verstuurd worden. Of jaarrekeningen van het afgelopen boekjaar worden pas zo laat in het nieuwe jaar besproken dat de opgedane inzichten niet tot nauwelijks nog toegepast kunnen worden.

‘Geen tijd’, ‘Geen zin’ of ‘Daar heb ik geen verstand van’ zijn veel gehoorde redenen om er niet mee bezig te zijn. Stuk voor stuk uitvluchten die ondernemers zich niet kunnen permitteren. Niet zelden verschuilen ze zich voor hun verantwoordelijkheid door naar hun accountant te wijzen. ‘Dat moet je mij niet vragen, dat weet de boekhouder’.

Voorwaarde voor succes

Net als voor een voetballer, is het voor een ondernemer essentieel dat hij weet wat de stand is. Per slot van rekening staat hij op het speelveld, niemand anders. Goed zijn in je vak is een voorwaarde om succesvol te zijn. Zicht hebben op je cijfers is minstens zo belangrijk.

In mijn coaching kijken ondernemers en ik met strakke regelmaat naar de cijfers en de achterliggende context. Deze informatie is specifiek en geeft objectieve feedback over wat er gepresteerd wordt. Alleen als je de stand weet en deze op de juiste manier interpreteert, zie je of je op de goede weg bent, of je moet corrigeren en waar en wanneer je extra stappen moet zetten. Alleen zo kun je winnen.

 

“Dus… Weet jij hoeveel het staat?

Meer artikelen